Юридичний захист і представництво в сфері цивільних, господарських та адміністративних правовідносин


Захист права власності на майно та майнових прав

Захист трудових прав

Представництво інтересів в сфері сімейних правовідносин

Захист в сфері земельних правовідносин

Захист в сфері житлових правовідносин

Представництво та захист в правовідносинах повязаних з притягненням до адміністративної відповідальності

Захист в сфері пенсійного та соціального забезпечення

Представництво та захист інтересів в містобудівних правовідносинах з органами державного архітектурно-будівельного контролю

Захист та представництво в сфері податкових взаємовідносин

Захист в сфері кредитних взаємовідносин та в банківській сфері

Захист та представництво в сфері інтелектуальної власності у тому числі в сфері програмного забезпечення

Представництво та захист в спадкових взаємовідносинах

Представництво та захист корпоративних прав та інтересів

Захист інвестора при здійсненні інвестиційної діяльності, у тому числі у сфері будівництва

Юридичний захист і представництво в сфері кримінального судочинства та досудового розслідування


Захист прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого в суді та на стадії досудового розслідування

Захист прав та інтересів потерпілого

Захист прав та інтересів цивільного відповідача

Захист прав та інтересів цивільного позивача

Представництво інтересів свідка та інших осіб при проведенні слідчих дій органами досудового розслідування

Захист прав та інтересів особи, майно якої арештоване